Profil / Nose Work uddannelsen

Nose Work uddannelsen

Nose Work instruktør uddannelsen
Uddannelsen som Nose Work instruktør tager jeg hos Hund & Træning i Horsens med Karen Strandbygaard Ulrich som underviser. 
 
Uddannelsen vil foregå over otte kursusdage fordelt på fire weekender, som strækker sig over 7 måneder.
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori og praksis, så man både får indsigt i relevant teori om næsearbejde, de forskellige træningsteknikker, de praktiske forhold i forbindelse med Nose Work, og får arbejdet med træningen i praksis med egen hund.

Undervisningen kommer omkring en lang række emner;
-indlæring via godbidsmetoden og diskriminationsmetoden
- hundens lugtesans
- færtteori
- arbejde med hydrolater og æteriske olier
- observation af hundens søgeadfærd
- markeringsadfærd
- træning med forstyrrelser og kombinerede dufte
- Nose Work til hverdagsbrug og som konkurrencesport mm.
- anvendelse af træningssetup
- belønningsbrug og –teknik
- brug af hhv. hydrolater og olier
 
Uddannelsen afsluttes med en skriftlig teoretisk eksamen og en praktisk formidlingseksamen. 
Meldgaards - Hundetræning Med Hjerte | CVR: 38920405 | Tjørnelundsvej 20, Lem, 8930 Randers NØ - DK | Tlf.: 29624568 | hundetraeningmedhjerte@gmail.com